istiklal marşı redif ve kafiyeleri

İSTİKLAL MARŞI REDİF VE KAFİYELERİ

İstiklâl Marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır. Dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. Dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu görülür. Bu da "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın." diyen Akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla getirmektedir. 

Şiirde her kıtanın mısralarının kendi aralarında kafiyeli olduğunu görürüz. Sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir. 

1. Kıta: -cak sesleri, zengin kafiye.
2. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye.
3. Kıta: -aşa sesleri, zengin kafiye / -rım ekleri redif.
4. Kıta: var, -var, boğar sesleri, tunç kafiye. ğ>v
5. Kıta: akın, -akın, tunç / zengin kafiye.
6. Kıta: tanı, -tanı sesleri tunç kafiye.
7. Kıta: -dâ (-daa) sesleri, zengin kafiye.
8. Kıta: emeli, -em eli, -emeli, tunç kafiye.
9. Kıta: -aş sesleri, tam kafiye / -ım'lar redif.
10. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye / dördüncü dize serbest.


İstiklâl Marşı'nın ölçüsü aruzdur. Aruzun en çok kullanılan (Fâ i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün) kalıbıyla yazılmıştır.

****

Redif
Kafiye
1. Kıta

___sancak
___ocak
<-- Zengin Kafiye
___parlayacak
___ancak2. Kıta

___hilal
___celal
<-- Zengin Kafiye
___helal
___istiklal3. Kıta

___yaşarım
___şaşarım
<-- Tam Kafiye
___aşarım
___taşarım4. Kıta

___duvar
___var
<-- Tam Kafiye
___boğar
___canavar5. Kıta

___sakın
___akın
<-- Zengin Kafiye
___Hakk’ın
___yakın


6. Kıta

___tanı
___yatanı
<-- Zengin Kafiye
___atanı
___vatanı


7. Kıta

___feda
___şüheda
<-- Tam Kafiye
___hüda
___cüda8. Kıta

___emeli
___eli
<-- Tam Kafiye
___temeli
___inlemeli9. Kıta

___taşım
___yaşım
<-- Tam Kafiye
___na’şım
___başım10. Kıta

___hilal
___helal
<-- Zengin Kafiye
___izmihlal
___hürriyet
___istiklal

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !